Coaching | Training | Teamontwikkeling

Visie

Vijf pijlers voor vitaliteit

De vitaliteit van de mens wordt voortdurend beïnvloed door vijf op elkaar in werkende omstandigheden. Deze omstandigheden zijn:

  • de lichamelijke conditie en de manier waarop iemand beweegt;
  • wat iemand voelt;
  • wat iemand denkt;
  • de omgeving waarin én de mensen waarmee iemand leeft;
  • en de mate waarin iemand een geïnspireerd leven leidt en verlangens realiseert.

Je gezond en vitaal voelen is niet alleen een resultaat van biologische en medische processen. Naast alle lichamelijke processen zijn ook emotionele, geestelijke, sociale en spirituele factoren van invloed. Deze kijk op vitaliteit kenmerkt de holistische benadering binnen de (natuur)geneeskunde.

Onderlinge beïnvloeding

Een ontwikkeling op één van deze vijf pijlers (positief of negatief) heeft onvermijdelijk positieve respectievelijk negatieve gevolgen voor de andere pijlers. Stel je voor: Je ervaart jouw werk (omgeving) als stressvol. In veel gevallen:

  • kost het je dan ook moeite om je te concentreren (mentaal),
  • ben je ’s avonds fysiek uitgeput (lichaam);
  • niet vooruit te branden (inspiratie);
  • en reageer je snel geprikkeld op het gedrag van mensen om je heen (gevoel).

Begeleiding vanuit breed perspectief

Mijn visie op vitaliteit sluit aan bij het gedachtegoed van de psychosynthese én de holistische benadering binnen de (natuur)geneeskunde. Door jouw specifieke situatie vanuit genoemde vijf invalshoeken te beschouwen, kan ik je vanuit dit brede perspectief gericht begeleiden om (weer) vitaal in het leven te staan.