voor Psychosynthese en Lichaamsgerichte Therapie

Werkwijze

Kennismaking

Bij nieuwe cliënten start ik altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer een uur. Tijdens deze kennismaking bespreken we jouw hulpvraag en vertel ik je hoe ik denk je te kunnen ondersteunen.

Als we beiden een goed gevoel aan dat gesprek overhouden, maak ik een voorstel voor ‘coaching & counseling’ en/of ‘lichaamsgerichte therapie’. In dat voorstel beschrijf ik wat we gaan doen, het verwachte aantal consulten, de frequentie en de kosten.

Coaching & Counseling

Als jij je in mijn voorstel kunt vinden, volgt een uitgebreide intake. Omdat ik mij een goed beeld wil vormen van jouw persoonlijkheid, ontvang je voorafgaand aan het intakegesprek een vragenlijst. Tijdens het gesprek gaan we aan de hand van jouw antwoorden dieper in op voor jou belangrijke onderwerpen.

De inhoud en frequentie van de vervolgbijeenkomsten stem ik af op jouw persoonlijkheid, wensen en omstandigheden. Het maken van opdrachten en het doen van oefeningen kan – zowel tijdens als tussen de opeenvolgende consulten – deel uitmaken van jouw begeleidingsprogramma. De bijeenkomsten duren in de regel één tot anderhalf uur en vinden meestal eens per twee weken plaats.

Coaching en Counseling komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering.

Lichaamsgerichte Therapie

Als je pijn hebt door fysieke spanningsklachten wil je graag snel behandeld worden. De intake gebeurt dan direct na de kennismaking. Op dat moment maken we ook afspraken over de manier waarop ik je het beste kan behandelen (o.a. via spierweefsel, onderhuids bindweefsel, reflexzones en/of lymfestelsel).

De zorg die ik lever heeft direct invloed op jouw fysieke vitaliteit, maar kan ook ondersteunend zijn bij mentale overbelasting. Frequentie en duur van de zorg is afhankelijk van jouw specifieke klachten. De consulten duren een half uur, een uur of anderhalf uur.

Raadpleeg  hier  het vergoedingenoverzicht van jouw zorgverzekering, als je wilt weten in hoeverre mijn behandelingen vergoed worden.