voor Psychosynthese en Lichaamsgerichte Therapie

Veerkrachtige organisaties

Zelfbewust en energiek

Klagen jouw medewerkers over de gang van zaken en/of een hoge werkdruk? Vind je dat de onderlinge samenwerking en communicatie beter kan? Mis je op de werkvloer de juiste teamspirit of worstelen medewerkers met de rol die zij in de organisatie vervullen? Misschien heb je om een andere reden het gevoel dat er in jouw organisatie iets moet gebeuren. Graag bespreek ik met je welke ondersteuning ik kan bieden op het gebied van coaching, training en/of teamontwikkeling. De thema’s waar ik mij vooral op focus zijn samenwerking, communicatie, intervisie, persoonlijke ontplooiing, duurzame inzetbaarheid en omgaan met werkdruk, stress en emoties.

Maatwerk, dialoog en bewustwording staan in mijn werkwijze centraal. Deze drie ingrediënten vormen de basis voor een aanpak waarmee ik helder in kaart breng wat medewerkers bezig houdt, welke bijdragen zij op het gebied van organisatieontwikkeling zelf gaan leveren en wat zij van de organisatie verwachten. Omdat ik focus op concreet uitvoerbare maatregelen, resulteert mijn aanpak in het tot stand brengen van duurzame veranderingen.

Je kunt mij ook benaderen als je je zorgen maakt over een medewerker – bijvoorbeeld omdat hij of zij risico loopt op uitval – of als je als leidinggevende behoefte hebt aan iemand met kennis en ervaring om vertrouwelijk mee te sparren. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.