Coaching | Training | Teamontwikkeling

Veerkrachtige organisaties

Professioneel en met plezier je werk doen

Klagen jouw medewerkers over de gang van zaken, een hoge werkdruk of over gevoelens van onveiligheid, bijvoorbeeld door pesterijen of intimidatie? Vind je dat de onderlinge samenwerking en communicatie beter moet? Mis je op de werkvloer de juiste teamspirit of worstelen medewerkers met de rol die zij in de organisatie vervullen? Misschien heb je om een andere reden het gevoel dat er in jouw organisatie iets moet gebeuren.

Graag bespreek ik met je welke ondersteuning ik kan bieden door coaching, training en teamontwikkeling. De thema’s waar ik mij vooral op focus zijn samenwerking, communicatie, persoonlijke ontplooiing, duurzame inzetbaarheid en omgaan met werkdruk, stress en emoties.

Maatwerk, dialoog en bewustwording staan in mijn werkwijze centraal. Deze drie ingrediënten vormen de basis voor een aanpak waarmee ik helder in kaart breng wat bij medewerkers écht leeft, welke bijdragen zij op het gebied van organisatieontwikkeling zelf gaan leveren en wat zij van de organisatie verwachten. Omdat ik focus op concreet uitvoerbare maatregelen, resulteert mijn aanpak in het tot stand brengen van duurzame veranderingen.

Je kunt mij ook benaderen als je je zorgen maakt over een medewerker – bijvoorbeeld omdat hij of zij risico loopt op uitval – of als je als leidinggevende behoefte hebt aan iemand met kennis en ervaring om vertrouwelijk mee te sparren. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.