voor Psychosynthese en Lichaamsgerichte Therapie

Privacy

Privacyverklaring

Om zorg en diensten te verlenen verwerk ik persoonsgegevens. Mijn uitgangspunt is een uiterst vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Het opslaan, verwerken, bewerken en beveiligen van jouw persoonsgegevens gebeurt ook zeer zorgvuldig. Als je meer wilt weten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en jouw privacy bescherm, download dan hier mijn privacyverklaring.

Ethische Code en klachten Coaching en Counseling

Ik ben lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en heb mij geconformeerd aan de Internationale Ethische Code opgesteld door The Association for Coaching (AC) & The European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Download hier de Ethische Code.

Ben je niet tevreden over de door mij geleverde diensten?

Neem dan eerst contact met mij op. Als een gesprek daarover niet het gewenste resultaat heeft, dan kun je een beroep doen op het Klachtenreglement Stichting NOBCO. Je kunt dit reglement hier downloaden.

Beroepscode en klachten Lichaamsgerichte Therapie

Ik ben lid van de beroepsvereniging VBAG. Daarnaast ben ik ingeschreven in het RBCZ-register en onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Download hier de Beroepscode RBCZ/TCZ;

Ben je niet tevreden over de door mij geleverde zorg?

Neem dan eerst contact met mij op en/of download hier de Klachtenregeling van de VBAG. Je kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ik ben hiervoor aangesloten bij Quasir, het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg. De klachtenfunctionaris van Quasir kan ondersteuning bieden bij het formuleren van een klacht of helpen bij het zoeken naar oplossingen. Ik ben daarnaast aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (onafhankelijke tuchtrechtspraak RBCZ).

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden.